معرفی
1.1 وب سایت ما از کوکی ها استفاده می کند.
1.2 تا آنجا که این کوکی ها برای ارائه ما به شدت ضروری نیستند
وب‌سایت و خدمات، ما از شما می‌خواهیم در زمان استفاده از کوکی‌ها رضایت دهید
شما ابتدا از وب سایت ما دیدن کنید
درباره کوکی ها
2.1 کوکی فایلی است حاوی یک شناسه (رشته ای از حروف و اعداد) که
توسط یک وب سرور به یک مرورگر وب ارسال می شود و توسط مرورگر ذخیره می شود. را
سپس هر بار که مرورگر a را درخواست می کند، شناسه به سرور بازگردانده می شود
صفحه از سرور
2.2 کوکی‌ها ممکن است کوکی‌های «دائم» یا کوکی‌های «جلسه» باشند: یک کوکی پایدار
کوکی توسط یک مرورگر وب ذخیره می شود و تا زمان تنظیم آن معتبر باقی می ماند
تاریخ انقضا، مگر اینکه قبل از تاریخ انقضا توسط کاربر حذف شود. یک جلسه
از طرف دیگر، کوکی در پایان جلسه کاربر منقضی می شود، زمانی که
مرورگر وب بسته است
2.3 کوکی ها ممکن است حاوی اطلاعاتی نباشند که شخصاً یک کاربر را شناسایی کند، اما
داده های شخصی که ما در مورد شما ذخیره می کنیم ممکن است به اطلاعات مرتبط باشد
ذخیره شده و از کوکی ها به دست می آید.
کوکی هایی که ما استفاده می کنیم
3.1 ما از کوکی ها برای اهداف زیر استفاده می کنیم:
(الف) احراز هویت و وضعیت - ما از کوکی ها برای شناسایی شما استفاده می کنیم
از وب سایت ما دیدن کنید و در حالی که در وب سایت ما حرکت می کنید و به ما کمک کنید
تعیین کنید که آیا به وب سایت ما وارد شده اید یا خیر.
(ب) سبد خرید - ما از کوکی ها برای حفظ وضعیت خرید شما استفاده می کنیم
سبد خرید در حالی که در وب سایت ما حرکت می کنید.
(ج) شخصی سازی - ما از کوکی ها برای ذخیره اطلاعات در مورد شما استفاده می کنیم
ترجیحات و شخصی سازی وب سایت ما برای شما؛
(د) امنیت - ما از کوکی ها به عنوان عنصری از اقدامات امنیتی استفاده شده استفاده می کنیم
برای محافظت از حساب های کاربری، از جمله جلوگیری از استفاده جعلی از ورود
اعتبار، و برای محافظت از وب سایت و خدمات ما به طور کلی؛
(ه) تبلیغات - ما از کوکی ها برای کمک به ما برای نمایش تبلیغاتی استفاده می کنیم
مربوط به شما خواهد بود؛
(f) تجزیه و تحلیل - ما از کوکی ها برای کمک به تجزیه و تحلیل استفاده استفاده می کنیم
عملکرد وب سایت و خدمات ما؛ و
(ز) رضایت کوکی - ما از کوکی ها برای ذخیره تنظیمات برگزیده شما در رابطه استفاده می کنیم
به طور کلی تر از کوکی ها استفاده کنید.
کوکی ها استفاده شده توسط ارائه دهندگان خدمات ما
4.1 ارائه دهندگان خدمات ما از کوکی ها استفاده می کنند و ممکن است آن کوکی ها در شما ذخیره شوند
کامپیوتر هنگام بازدید از وب سایت ما
4.2 ما از Google Analytics استفاده می کنیم. Google Analytics اطلاعاتی را در مورد استفاده جمع آوری می کند
وب سایت ما با استفاده از کوکی ها از اطلاعات جمع آوری شده استفاده می شود
ایجاد گزارش در مورد استفاده از وب سایت ما. می توانید در مورد آن بیشتر بدانید
استفاده گوگل از اطلاعات با مراجعه به
https://www.google.com/policies/privacy/partners/ and you can review
خط مشی رازداری Google در https://policies.google.com/privacy.
4.3 ما از یک پیکسل فیس بوک در وب سایت خود استفاده می کنیم. با استفاده از پیکسل، فیس بوک جمع آوری می کند
اطلاعات در مورد کاربران و استفاده از وب سایت ما. اطلاعات استفاده می شود
برای شخصی سازی تبلیغات فیس بوک و تجزیه و تحلیل استفاده از ما
سایت اینترنتی. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیکسل فیس بوک و استفاده از فیس بوک
در مورد اطلاعات شخصی به طور کلی، سیاست کوکی فیس بوک را در اینجا ببینید
https://www.facebook.com/policies/cookies/ and the Facebook privacy policy
در https://www.facebook.com/about/privacy. سیاست کوکی فیس بوک
شامل اطلاعاتی درباره کنترل استفاده فیس بوک از کوکی ها برای نشان دادن شما می شود
آگهی ها. اگر کاربر ثبت نام شده فیس بوک هستید، می توانید نحوه تنظیم آن را تنظیم کنید
تبلیغات با پیروی از دستورالعمل ها در هدف قرار می گیرند
https://www.facebook.com/help/568137493302217.
مدیریت کوکی ها
5.1 اکثر مرورگرها به شما اجازه می دهند از پذیرش کوکی ها خودداری کنید و کوکی ها را حذف کنید.
روش‌های انجام این کار از مرورگری به مرورگر دیگر و از نسخه‌ای به نسخه دیگر متفاوت است
نسخه با این حال می توانید اطلاعات به روز در مورد مسدود کردن و
حذف کوکی ها از طریق این لینک ها:
(الف) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome)؛
(ب) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences (Firefox)؛
(ج) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera)؛
(د) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer)؛
(ه) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-andwebsite-data-sfri11471/mac (Safari)؛ و
(و) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-andprivacy (Edge).
5.2 مسدود کردن همه کوکی ها تأثیر منفی بر قابلیت استفاده بسیاری از آنها خواهد داشت
وب سایت.
5.3 اگر کوکی ها را مسدود کنید، نمی توانید از همه ویژگی های ما استفاده کنید
وب سایت.

دنبال چی میگردی؟

به گروه پست الکترونیکی ما بپیوندید

مطلع باشید! نکات ماهانه، آهنگ ها و تخفیف.

سبد خرید شما