کشورها

زبان نام
بلغاری bg.boyueda.net
کرواتی hr.boyueda.net
کشور چک cs.boyueda.net
دانمارکی da.boyueda.net
هلندی nl.boyueda.net
فنلاندی fi.boyueda.net
فرانسوی boyueda.fr
آلمانی boyueda.de
یونانی el.boyueda.net
ایتالیایی boyueda.it
نروژی no.boyueda.net
لهستانی boyueda.pl
پرتغالی pt.boyueda.net
رومانیایی ro.boyueda.net
اسپانیایی boyueda.es
سوئد sv.boyueda.net
فیلیپینی tl.boyueda.net
لتونی lv.boyueda.net
لیتوانیایی lt.boyueda.net
اسلواکی sk.boyueda.net
اسلوونیایی sl.boyueda.net
استونیایی et.boyueda.net
مجارستانی hu.boyueda.net